Відбудова країни: виклики, можливості та завдання. Ольга Руднік

На  етапі економічного розвитку України у 2019 – 2022 р.р. різке збільшення масштабів виробництва, перехід до нового технологічного способу виготовлення продукції, швидке поширення високих наукових технологій, які ліквідували бар’єри на шляху руху товарів, послуг та капіталів, а поширення знань в результаті інтелектуального обміну сприяли утворенню нових, перспективних зв’язків з іншими країнами світу.

 Цілі  об’єднання України із високорозвиненими державами обумовлювались спільним бажанням створити єдиний торгівельний простір, розширити економічні, соціальні та культурні кордони.

Україна розвивалася інтенсивними темпами, до війни з російською федерацією. Станом на липень місяць 2022 року, збитки України враховуючи прямі та непрямі втрати, значно перевищуватимуть 1 000 000 000 000 доларів США. Відновлення України не буде швидким процесом, це займе більше 5 років, з умовою ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі – людську працю.

Першою пропозицією для стимулювання економічного зростання, а тепер і економічного відновлення, перспективою для України була та залишається співпраця зі світовими організаціями, найбільш привабливою з яких є ЄС. 

В умовах війни для можливості вступу України в ЄС та подальшого економічного відновлення держава повинна слідувати наступним завданням:

Рисунок 1 – Завдання для співробітництва з ЄС

   Вище перелічені напрями формування співпраці України та ЄС викликані бажанням українського суспільства ліквідувати наслідки війни, досягти сучасного рівня розвитку, звільнитися від застарілих методів ведення господарства, розширити економічні та культурні кордони. Детальніше вони описані у табл. 1.

Таблиця 1: «Напрями формування співпраці України та ЄС»

НапрямОсновні цілі
ЕкономічнийБажання модернізувати економічну системуСтимулювання технологічного розвиткуВихід на міжнародні ринки товарів та послугСтворення нових робочих місцьЗалучення іноземних інвестиційВикористання досвіду європейських країн у методах ведення бізнесу
ПолітичнийПодолання корумпованості владиЗабезпечення миру серед країн-членів ЄСРозвиток дипломатичних відносин
СоціальнийДемократизація суспільстваСоціальна захищеністьНові освітні можливості для молодіМожливість стажування за кордономРозвиток нових спеціальностей
КультурнийОбєднання суспільства в єдине цілеПідтримка креативної (творчої) діяльності особистостіАктивізація допомоги митцям-початківцямРозширення культурних кордонівБажання слідувати модерним стандартам та цінностям

     Так, перелічені потреби України у веденні спільної економічної,соціальної та культурної політики обумовлюють слідування новим стандартам для можливості втримати конкурентні позиції в європейській спільноті.

Дані  стандарти включені в умови співробітництва з Європейським Союзом:

 1. Підвищення продуктивності факторів виробництва за рахунок науково – технічного прогресу
 2. Активне реформування  економічного та політичного устрою
 3. Поліпшення інституціальної системи держави
 4. Акцент на розвитку соціальної сфери
 5. Демократизація суспільства
 6. Зниження податкового тиску
 7. Створення правової бази ринку землі
 8. Ефективне використання природних ресурсів
 9. Зменшення екологічного тиску на довкілля (використання альтернативних джерел енергії, очисних споруд)
 10. Інтенсивний розвиток технологій та космосу

Безсумнівним стає той факт, що інтеграція України та ЄС матиме безліч позитивних наслідків, адже вона стає стимулюючим фактором модернізації всієї структури управління країною.

     Пропоную розглянути головні переваги співпраці з ЄС. (рис. 2)

Рисунок 2 – Переваги співробітництва з ЄС

Другою пропозицією хочу зробити акцент саме на інвестуванні з боку ЄС. Варто зазначити, що після реформ щодо захисту прав інвесторів Україна стала більш привабливою для міжнародного інвестування. За результатами 2019 р. вона зайняла 71 місце у світі за «Легкістю ведення бізнесу» («Index Doing Business»). Крім цього, не менш приваблюють європейських інвесторів:

 • Низькі витрати на робочу силу
 • Рівень кваліфікації спеціалістів
 • Внутрішній ринок
 • Географічне положення (основні транспортні шляхи між Європою та Азією)
 • Зростаюча кількість туристів
 • Науково дослідний потенціал

     Безумовно, залучені інвестиції сприяють інтенсивному розвитку галузей економіки України. Як прямі іноземні інвестиції впливають на кожну з них зазначено у таблиці 2:

Таблиця 2: «Значення прямих іноземних інвестицій для України»

Галузь економічної діяльностіЗначення для України
Інформаційні технологіїСтимулюють створення нових «стартапів»Збільшення кількості ІТ-фахівцівСтворюють нові робочі місця для перспективної молоді
Сільське господарствоСприяють  розвитку технологій виробництваПоліпшують стандартні методи ведення господарстваПідтримка агробізнесуРозширення можливостей для фермерів-початківців 
Автомобільна промисловістьЗалучення європейських компаній до процесу виробництваРозробка сучасних моделей автомобілів (електромобілі, екологічні види транспорту)Активізація міжнародного обміну досвідом, кооперація виробництваУтворення ТНК
Переробна промисловістьРозширення виробничіх зв’язківКооперування  виробничої діяльностіРозвиток торговельної діяльності
Відновлювальна енергетикаЗбільшення виробництва відновлювальної енергіїЕфективне використання природних ресурсівБудівництво нових електростанцій = нові робочі місцяЗбалансований ринок електроенергії

     Як зазначалося, співробітництво з ЄС не може бути однозначно вигідним для всіх країн-членів. Цей процес глобальної інтеграції в європейське суспільство можна назвати викликом для країни, який вона зобов’язана прийняти, щоб своїми силами подолати негативні наслідки та уникнути майбутніх потрясінь.

На даний момент значний вплив на економіку України здійснювати Співпраця з Європейським Союзом у деяких галузях, пріоритетними з яких є наступні:

 • Юстиції та внутрішні справи
 • Будівництво
 • Торгівля
 • Інвестиції (здебільшого у відбудову зруйнованих міст)
 • Енергетика
 • Екологія (Охорона довкілля, ліквідація наслідків воєнних дій)
 • Науково технічна база
 • Транспортне співробітництво (створення нових транспортних шляхів)
 • Машинобудування

Особливо, хочу заарештувати увагу на 4 масштабних напрямах співпраці: торгівлі, транспорту, енергетиці та екології.

Третьою пропозицією щодо економічного відновлення України є налагодження торгівлі та торговельних шляхів. Торгівля між Україною та країнами ЄС напряму пов’язана із розвитком транспортної системи. Щодо транспортного сполучення, Україна має враховувати наступне (рис.3): 

Рисунок 3 –  Основа для співпраці у транспортній сфері

Не менш актуальною можливістю співробітництва є розвиток трансєвропейської транспортної мережі.  Щодо цього ЄС ухвалив програму Trans – European transport network policy.  Мета програми – створення мультимодальної мережі,  що дозволить об’єднати повітряний,наземний та морський транспорт.

ЄС демонструє свою зацікавленість у спільному виконанні запланованих програм шляхом надання фінансової та технічної допомоги Україні.  Так, між Урядом України та Європейською Комісією підписані Угоди про фінансування наступних програм:

 1. Підтримка впровадження транспортної стратегії України (65 млн євро)
 2. Підтримка реалізації стратегії екологічної стратегії України (35 млн євро)
 3. Технологічна допомога для підтримки європейської політика сусідства (16 млн євро)

Варто зазначити, що вищевказаних угоди передбачають виділення ресурсів на безоплатній та безповоротно основі.

Підтримка ЄС Щодо впровадження транспортної стратегії України виражається у наступному (рис.4):

Рисунок 4 – Підтримка ЄС щодо транспортного сектору України

Четверта та п’ята пропозиція економічного відновлення України базується на закордонному досвіді такої країни як Польща. Але, варто зазначити, що розвиток кожної держави унікальний та не має повністю відповідати програмам відновлення інших держав.

Отже, розглянемо четверту пропозицію шляху відновлення України, яка полягає у правильному фінансуванні та ефективному розподілі коштів.

Фінансування може надходити від  урядів західних країн, міжнародних організацій та приватних інвесторів. Також, не виключаємо можливість отримати частку коштів із заморожених російських активів, хоча, в сучасних реаліях такий шлях є малоймовірним.

Не менш ефективним могло б бути грантове фінансування. Прикладом такого підходу до фінансування може бути Польща, яка таким шляхом отримала 106 млрд євро на сільське господарство та внутрішні проєкти за 2014–2020 роки. 

Що стосується розподілу коштів, то це було та залишається складним питанням, в першу чергу – через корумпованість уряду України. В цьому випадку, при розподілі коштів доцільно було б застосовувати блокчейн – технології, які допоможуть побудувати прозору картину руху коштів в межах країни.

Загалом, фінансування української відбудови має орієнтуватися на: максимальну безпеку,  реалізацію принципів безбар’єрності,  спрямованості на інтереси громад, прозорість – при плануванні, використанні коштів, відборі проектів,  укоріненні проекту відбудови в реальному економічному житті України.

П’ята пропозиція  основана на досвіді Польщі, щодо використання структурних фондів. Польща використовувала досвід структурних фондів, що дозволило вивести інфраструктуру  країни на високий рівень розвитку. Такий досвід, включно з його недоліками, може бути використаний для планування відбудови України після війни з рф.

Польща до вступу в Європейський Союз отримувала фінансування через три програми – інструменти фінансування:

 • PHARE (допомога у реструктуризації економік Польщі та Угорщини),
 • SAPARD (програма перебудови сільськогосподарського сектору та допомоги сільським районам),
 • ISPA (інфраструктурні проєкти у сферах екології та транспорту).

Таким чином, якщо зосередити увагу України на співпраці з ЄС та іншими країнами – партнерами, сформувати сильну соціальну базу в межах держави, перемогти корупцію в уряді України та наполегливо працювати, використовуючи нові підходи та технології, економічне відновлення України після війни з рф буде проходити інтенсивними темпами, в той час посиливши інтеграційні процеси України в розвинене суспільство.

Посилання на контакти автора:

електронна пошта – rudnik20032001@gmail.com, Instagram (@olga_200301)